Kwaliteit is doorslaggevend als het gaat om de uitvoering van assessments. CareerHandling biedt opdrachtgevers een professionele aanpak met geregistreerde en gecertificeerde NOLOC, NIP en/of CMI consulenten.

assessments potentieelmetingen

NOLOC is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals in Nederland.
NOLOC heeft als belangrijkste doel om de loopbaanprofessie naar een volwassen beroepsstatus te brengen met een kwaliteitsverankering in de Nederlandse samenleving. Via toetsing aan het beroeps-kwalificatieprofiel en het beroepsregister zorgt NOLOC er voor dat opdrachtgevers en cliënten gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen herkennen. Loopbaanprofessionals met een beroeps-erkenning betekent dat zij zijn opgenomen in het NOLOC beroepsregister en zijn gehouden aan de NOLOC gedragscode. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers bij eventuele geschillen terug-vallen op het klachtenreglement en het onafhankelijk oordeel van een daarvoor ingestelde raad.

CMI is het register van gecertificeerde loopbaanprofessionals. De Raad voor Accreditatie heeft CMI geaccrediteerd voor de certificering van loopbaancoaches tot Register Loopbaanprofessionals.
CMI borgt hierdoor de kwaliteit van de Register Loopbaanprofessional, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening van Register Loopbaanprofessionals in de markt gewaarborgd wordt. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke toetsingscommissie bestaande uit een voorzitter uit de wetenschap, bijgestaan door Register Loopbaanprofessionals uit het vakgebied. CMI stelt kwaliteits-normen en de toetsingscommissie beoordeelt de kandidaten voor certificering op het behalen van die normen. Dat gebeurt op onafhankelijke en objectieve wijze. Wie voldoet aan de eisen, mag zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. Om de paar jaar vindt hercertificering plaats.
CareerHandling heeft RL Loopbaanprofessionals in dienst op het hoogste niveau (CMI C). Hiervan zijn er slechts enkele tientallen in Nederland werkzaam.

NIP is het Nederlandse Instituut van Psychologen. Het NIP vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP een beroeps-code opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.
De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de beroeps-code staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Onze assessoren werken volgens de NIP richtlijnen. CareerHandling hanteert de richtlijnen van het NIP ten aanzien van privacy beleid & klachtbehandeling conform de NIP beroepscode.

COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland van het NIP. De resultaten van een test, oftewel de testuitslagen, kunnen leiden tot belangrijke beslissingen over personen. Om goede beslissingen te kunnen nemen is het noodzakelijk dat de tests kwalitatief goed en de testgebruikers deskundig zijn. Het NIP heeft hiervoor in 1959 de COTAN ingesteld. COTAN bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Verder informeert de COTAN testgebruikers over de stand van zaken op testgebied. COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) met de volgende criteria: Uitgangspunten van de testconstructie, Kwaliteit van het testmateriaal, Kwaliteit van de handleiding, Normen, Betrouwbaarheid, Begripsvaliditeit en Criteriumvaliditeit. Waar mogelijk en passend zet CareerHandling COTAN zeer goed en uitstekend gekwalificeerde instrumenten in. De testleveranciers van CareerHandling beschikken over ‘dedicated’ en ‘prooven’ meettechnologie, zeer vakbekwame psychometristen en een uitstekende reputatie.

BKA is het register van beroepskeuzeadviseurs en bureaus op dat vakgebied. BKA beheert het Register BKA van gekwalificeerde beroepskeuzeadviseurs/loopbaanbegeleiders die èn de Gedragscodevoor de beroepskeuzeadviseur onderschrijven èn hun werk doen volgens de kwaliteitsstandaard en het register van Adhesie van instellingen voor studiekeuze, beroepskeuzeadvisering, loopbaan-begeleiding en selectie, die de doelstellingen van de Stichting Register BKA onderschrijven en via beleid en praktijk hun werk uitvoeren volgens de Gedragscode voor de beroepskeuzeadviseur en de daaraan verbonden kwaliteitsstandaard. CareerHandling is een BKA geregistreerde instelling en heeft assessoren en loopbaanadviseurs in dienst met een BKA kwalificatie.

CareerHandling

directie en administratie:

adresJhr. de Hertainglaan 2

1964JK Heemskerk

telefoon0251 259 124

 

managing consultant Outplacement en Recruitment:

Gerard Penning

mailg.penning@careerhandling.nl

telefoon0624 815 077

 

managing consultant Assessments en Loopbaanmanagement:

Mirjam Lenting

mailm.lenting@careerhandling.nl

telefoon0655 138 181

Nuttige Links
Links
Legal
Image
CareerHandling © 2019

Search