wat voor een assessment kan ik kiezen?

ontwikkelassessments

hoe zou jij je verder kunnen ontwikkelen in de functie of naar vervolgfuncties, inclusief een ondersteunend opleidingsadvies

selectie-assessment

in welke mate ben je geschikt voor één specifieke functie

Assessment-kiezen
geschiktheidsassessment

voor welke functies, taken, soorten projecten of opdrachten ben je geschikt en wat kan je beter niet doen

loopbaanassessment

voor welke functies, taken, soorten projecten of opdrachten ben je geschikt en wat kan je beter niet doen

leiderschapassessment

ben je geschikt om leiding te geven, wat is je leiderschapsstijl, wat zijn je afbreukrisico’s als manager of leidinggevende

salesassessment

wat voor soort verkoper ben je, waar ben je succesvol mee, wat zijn je sterktes en zwaktes, hoe moet je aangestuurd worden

groepsassessment

wie is het meest geschikt voor welke taak of functie, wie blinkt ergens in uit, waarin vul je elkaar aan

potentieelmeting

welke potentie heeft jouw persoon, wat is sterk ontwikkeld, welke eigenschap blinkt uit

360ºmetingen

intercollegiale beoordeling van een kandidaat door een selectie van ondergeschikten, nevengeschikten en bovengeschikten op van tevoren vastgelegde thema’s of competenties

Elassessments

een assessment dat capaciteiten, interesses, competenties of eigenschappen online meet door de inzet van testen en persoonlijkheidsvragenlijsten

assessments van 8 contacturen

solide, complete aanpak, ook gericht op het leermoment - het aantal contacturen tussen assessoren en assessmentkandidaat bedraagt 8 uur of twee dagdelen, daarnaast zijn er online testen en vragenlijsten met een tijdsduur van max. 2 uur

assessments van 5 contacturen

voor welke functies, taken, soorten projecten of opdrachten ben je geschikt en wat kan je beter niet doen

assessment + coaching sessie(s

een ontwikkelassessment of andersoortig assessment met daaropvolgend één of twee coaching sessies om leerpunten en inzichten te verankeren en te verdiepen.

nieuw selectie-assessments voor toezichthouders
U zoekt een bekwame toezichthouder voor uw Raad van Toezicht of uw Raad van Commissarissen?

Image

Onze selectie aanpak voor toezichthouders is doelgericht:

  • Toezichthouders gerelateerde vragenlijst - meet het begrippenkader van ‘Good Governance’, onderzoekt morele waarden en integriteit, legt multiple choise keuzes voor uit de praktijk van de toezichthouder en vraagt om bepaalde voorbeelden uit de praktijk toe te lichten.
  • Watson-Glaser III - dé maatstaf om Critical Thinking te meten; meet capaciteiten m.b.t. kritisch denken op basis van verbale informatie. Deze test bestaat uit 5 onderdelen: het kunnen definiëren van een probleem (aannamen), het kunnen selecteren van de juiste informatie om een probleem te kunnen oplossen (deducties), het kunnen herkennen van gefundeerde en ongefundeerde veronderstellingen (interpretaties), het kunnen formuleren en selecteren van relevante hypothesen (evaluaties en conclusies). 
  • RANRA - meet de capaciteiten m.b.t. kritisch denken op basis van numerieke informatie. Deze test is o.a. belangrijk voor het aantrekken van financiële toezichthouders en bestaat uit 2 onderdelen: vergelijking van hoeveelheden en beoordelen van de toereikendheid van informatie.
  • COPING STIJLEN; UCL93 - een vragenlijst die 7 reacties clustert. De UCL is een vragenlijst, waarmee het coping mechanisme dat iemand vaak gebruikt in kaart kan worden gebracht.

CareerHandling

directie en administratie:

adresJhr. de Hertainglaan 2

1964JK Heemskerk

telefoon0251 259 124

 

managing consultant Outplacement en Recruitment:

Gerard Penning

mailg.penning@careerhandling.nl

telefoon0624 815 077

 

managing consultant Assessments en Loopbaanmanagement:

Mirjam Lenting

mailm.lenting@careerhandling.nl

telefoon0655 138 181

Nuttige Links
Links
Legal
Image
CareerHandling © 2019

Search