burn?out - meten is weten

Psychische beroepsziekten kunnen leiden tot langdurig verzuim. Burnout is de verzamelnaam van veel symptomen. Een moeilijk definieerbaar ‘containerbegrip’ dat vooral gebruikt wordt als we niet precies weten wat er aan de hand is. Een (te) late diagnose heeft belangrijke gevolgen voor de persoon in kwestie en voor de werkgever betekent het vaak een langer ziekteverzuim en meer kosten. De nadelen van een te late diagnose is groot, terwijl een snelle, betrouwbare en valide diagnostiek voor handen is.
Het instrumentarium is beschikbaar en wordt geleverd door een testuitgever met een uitstekende reputatie voor klinische testen en persoonlijkheidsvragenlijsten.

CareerHandling is bevoegd in het gebruik van dit instrumentarium. Het testen en de toelichting op de testrapportages worden binnen 48 uur verzorgt.
De werknemer wordt op een professionele manier begeleid en bijgestaan. CareerHandling houdt zich aan de richtlijnen van het NIP en de regels van de AVG.

burn-out preventie
job burnout

Ondanks alle aandacht voor stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) neemt het aantal werknemers met burnout klachten toe. Er is veel aandacht voor preventie, herkenning, behandeling, nazorg en economische schade.
Opmerkelijk genoeg is er weinig publieke aandacht voor de diagnostiek van PSA.
En dat terwijl er betrouwbare en bruikbare COTAN gekwalificeerde instrumenten op de markt van psychometrie beschikbaar zijn.

CareerHandling werkt uitsluitend met testmateriaal van gerenommeerde testuitgevers en zet waar mogelijk door de COTAN gekwalificeerde instrumenten in.
De assessoren zijn getraind en bevoegd in het gebruik van deze instrumenten.

info over de inzet van burnout indicators?
bel Mirjam Lenting; 0251 259 124 of mail; m.lenting@careerhandling.nl

  • BDI-11 Beck Depression Inventory
  • Biografische Checklist met items over onderwerpen die belangrijk zijn voor de inzetbaarheid
  • PMT prestatiemotivatie en positieve en negatieve faalangst
  • RS-NL mentale veerkrachtvragenlijst
  • SCL-90 symptom checklist
  • UBOS-A Utrechtse Burn-out Schaal
  • UCL93 Utrechtse Copingstijlen Lijst
  • Testuitleg en integratiegesprek.
CareerHandling assessment

burnout in cijfers

In tien jaar tijd is het aantal werknemers dat zegt dat het werk hoge eisen aan hen stelt, toegenomen van 35% in 2007 naar 40% in 2017. Tegelijkertijd zeggen meer werknemers dat ze weinig autonomie hebben in hun werk: 38% in 2007 en 45% in 2017. Een zorgelijke ontwikkeling, volgens TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-out klachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017.”
Werknemers met een psychische beroepsziekte verzuimen gemiddeld 49 dagen meer dan werknemers zonder beroepsziekte

PSA -psychosociale arbeidsbelasting- is een belangrijke ziekmaker in Nederland. Het ziekteverzuim percentage schommelde de afgelopen tien jaar tussen de 3,8 procent en 4,2 procent. Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out.

burnout
De kosten van loondoorbetaling

Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge kosten.
Naar schatting komen de kosten van loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim uit op € 5 miljard op jaarbasis en die van arbeid ongeschiktheid door werk € 2,1 miljard.
De zorgkosten voor personen met een arbeid gerelateerde aandoening zijn € 1,6 miljard. Samen lopen de kosten op tot € 8,7 miljard. Hiervan komt meer dan de helft door werkgerelateerde psychische klachten.

De kosten voor met name de kleine werkgever zijn ongehoord hoog

De werkgever is wettelijk verplicht tot twee jaar loondoorbetaling aan een zieke werknemer.
Als het UWV een loonsanctie oplegt, dan betaalt de werkgever het loon nog maximaal een jaar langer door.
Deze loonsanctie kan worden opgelegd als de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer.

In het 1ste jaar betaalt de werkgever minimaal 70% van het loon, waarbij het wettelijk minimumloon de ondergrens is. In het 2de ziektejaar betaalt de werkgever minimaal 70% loon door, maar dit mag dan minder zijn dan het minimumloon.

Deze loondoorbetaling is ook in de periode van een loonsanctie van toepassing. Een cao kan een hoger percentage aangeven voor de loondoorbetaling. Dat kan bijvoorbeeld 90 of zelfs 100% zijn.
Daarnaast kan een hoger minimumloon gelden op basis van een cao.

Het regeerakkoord bevat een maatregel om de kleine werkgevers niet meer dan één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt begin 2019 dan ook geen voorstel voor een wetswijziging.

Burnout in Nederland
burnout in nederland
Image

CareerHandling

directie en administratie:

adresJhr. de Hertainglaan 2

1964JK Heemskerk

telefoon0251 259 124

 

managing consultant Outplacement en Recruitment:

Gerard Penning

mailg.penning@careerhandling.nl

telefoon0624 815 077

 

managing consultant Assessments en Loopbaanmanagement:

Mirjam Lenting

mailm.lenting@careerhandling.nl

telefoon0655 138 181

Nuttige Links
Links
Legal
Image
CareerHandling © 2019

Search